Kwartalnik Laktacyjny 2/2016

2/2016

Spis treści

4 Od Redakcji
6 Mleczny skrót
12 Nowości dla mam i dzieci
17 Do noszenia
23 Chustonoszenie latem
26 Początki karmienia
piersią – Temat numeru
40 Badanie FEMA
44 O karmieniu piersią UNICEF
Polska
48 Dar życia!
50 Perfekcja
w każdej kropli
54 Zanim podasz mieszankę
56 Pij, nie dopaja

58 Czy bromokryptyna to
bezpieczny sposób na
zakończenie laktacji?
64 Lotosowo mi
68 Pasy poporodowe
69 Karmienie na świecie:
Francja
70 Karmienie pod respiratorem
72 Wasze high-need babies
76 Wasza historia laktacjna
88 Kwartalnik czyta
96 Kwartalnik w terenie
105 Kosmetyczka Kwartalnika
114 Przepiśnik