Kwartalnik Laktacyjny

From the blog

Rola wsparcia w rozpoczęciu karmienia piersią

„Wsparcie to pomoc okazywana poprzez akceptację drugiej kobiety, jej emocji, przeżyć i potrzeb, a nie poprzez doradzanie jej i krytykowanie, pomoc zgodna z potrzebami drugiej kobiety, a nie naszymi wyobrażeniami o nich.”

Agnieszka Stein

 

Więcej czytaj w najnowszym Kwartalniku