Kwartalnik Laktacyjny

Julita Hypki

Julita Hypki – doula, promotorka karmienia piersią, instruktorka szkoły rodzenia i masażu Shantala. Redaktorka Kwartalnika Laktacyjnego. Działaczka zielonogórskiej Fundacji Centrum Rodziny, autorka i realizatorka lokalnych projektów promujących karmienie piersią i poszerzających świadomość społeczną w zakresie karmienia piersią: „Karmienie piersią – dobry start”,”Pierś do przodu” oraz „Karmienie piersią – dobry start w życie bez otyłości”. Współorganizatorka akcji „Karmię swobodnie”. Współpracuje ze szkołami rodzenia i organizacjami pozarządowymi.