SKŁADNIK O DZIAŁANIU ANTYBAKTERYJNYM I PRZECIWZAPALNYM W MLEKU KOBIECYM

Opracowała Marta Kostka / https://www.instagram.com/kostka_o_jedzeniu/

Badacze z National Jewish Health i Uniwersytetu Iowa do­kładniej przyjrzeli się mono­laurynianiowi glicerolu (GLS), składnikowi mleka, o właści­wościach antybakteryjnych i przeciwzapalnych.

Określili, że ludzkie mleko zawiera ponad 20 razy więcej tego związku niż mleko krowie (zarówno mleko ze sklepu, jak i takie pozyskane prosto od krowy), przy czym nie ma go w ogóle w składzie mleka modyfikowanego. Dodatkowo stwierdzono, że pokarm kobie­cy (w przeciwieństwie do mleka krowiego i mieszanki mlecznej) hamuje rozwój Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis i Clostri­dium perfringens. Rozwój E.coli, bakterii, która wchodzi w skład natywnej mikroflory, ale w nie­których warunkach może mieć działanie chorobotwórcze, był hamowany przez mleko kobie­ce, ale nie sam monolaurynian glicerolu.

Usunięcie GLS z mleka spowodowało utratę oddziały­wania na Staphylococcus aure­us, aktywność antybakteryjna natomiast powróciła po ponow­nym dodaniu go do mleka. Nie­zbędne są kolejne badania, by stwierdzić, czy wzbogacanie monolaurynaniem glicero­lu mleka krowiego i mieszanki mlecznej wpłynie pozytywnie na ich właściwości.

Źródło: P.M. Schlievert, S.H. Kilgo­re, K.S. Seo, D.Y.M. Leung, Glycerol Monolaurate Contributes to the Antimicrobial and Anti-inflamma­tory Activity of Human Milk,„Scien­tific Reports”, 2019, 9 (1) DOI: 10.1038/ s41598-019-51130-y