KARMIENIE PIERSIĄ W DRUGIM ROKU ŻYCIA DZIECKA

Opracowała Marta Kostka / https://www.instagram.com/kostka_o_jedzeniu/

Odpowiedni poziom odżywie­nia stanowi kluczowy czynnik warunkujący wzrost i rozwój małych dzieci. Rekomendacje światowych organizacji zajmu­jących się zdrowiem wskazują, by dzieci były karmione piersią do 2 r.ż. i dłużej, gdyż mleko w drugim roku życia nadal stano­wi istotne źródło energii i sub­stancji odżywczych. Wiadomo, że skład pokarmu kobiecego zmienia się w trakcie laktacji, ale mało jest informacji, w jaki sposób długie karmienie piersią wpływa na poziom odżywienia dzieci tak karmionych. Badacze z Kanady wzięli pod lupę analizy krwi 65 18-miesięcznych dzieci z Vancouver – w tym tych karmio­nych piersią (>2 karmień dzien­nie) i niekarmionych bądź spo­radycznie karmionych. U dzieci regularnie karmionych piersią stwierdzono niższą zawartość witaminy A, wyższą betaniny i DHA. Zawartość luteiny, wita­miny D i choliny we krwi nie róż­niła się między grupami dzieci karmionych piersią i tych, które otrzymują pokarm matki spora­dycznie lub w ogóle nie są kar­mione piersią.

Montgomery Sarah, Gloria Ho, Larissa Rossen, Deborah Zibrik, Roger Dyer, Tim Oberlander i Yvonne Lamers. „Nutritional Status in Breastfed 18-Month Old Toddlers: Cross-Sectional Findings”. Current Developments in Nutrition 4, nr Supplement_2 (1 czerwiec 2020): 1044–1044. www.doi.org/10.1093/ cdn/nzaa054_116.