Mikroplastik w butelkach

Opracowała Marta Kostka / https://www.instagram.com/kostka_o_jedzeniu/

Naukowcy z Dublina analizowali potencjalne narażenie dzieci na mikroplastik uwalniany z polipropylenowych butelek i pojemników służących do przygotowywania mieszanki mlecznej. Wykazano, że podgrzewanie czy sterylizacja tego typu pojemników mogą istotnie zwiększać uwalnianie się drobinek plastiku. Badania wykazały, że w temperaturze 25°C uwalnia się 600 tys. cząsteczek na litr, w temperaturze 95°C wartość ta wzrasta do 55 milionów.

Dodatkowo, na podstawie dostępnych danych, określony został potencjalny poziom narażenia dzieci w 48 regionach świata. Określono, że potencjalne dobowe wartości wahają się od 14,6 tys. do ponad 4,5 mln cząsteczek mikroplastiku na osobę.

Jednocześnie eksperci wskazali strategie mające na celu zmniejszenie ryzyka ekspozycji, obejmujące odpowiednie sposoby: sterylizacji (np. przygotowanie wody do sterylizacji w czajniku ze stali nierdzewnej), przygotowania mieszanki mlecznej (unikanie łączenia ciepłych składników w plastikowych pojemnikach) i postępowania z nią (odradza się ponowne jej podgrzewanie i intensywne potrząsanie).

Li, D., Shi, Y., Yang, L. et al. Microplastic release from the degradation of polypropylene feeding bottles during infant formula preparation. Nat Food 1, 746–754 (2020). https://doi.org/10.1038/s43016-020-00171-y.