Picie mleka w ciąży a ryzyko wystąpienia alergii u dzieci

Opracowała Marta Kostka / https://www.instagram.com/kostka_o_jedzeniu/

Badacze ze Szwecji przeanalizowali dietę ponad 500 ciężarnych, następnie poddali ocenie występowanie objawów alergicznych i atopowych u dzieci w pierwszym i czwartym miesiącu życia. Alergia wystąpiła u 7,7 % dzieci, u 6,5% pojawił się wyprysk atopowy, u kolejnych 6,5% stwierdzono astmę w dwunastym miesiącu życia.

Z danych wynika, że u dzieci matek, które konsumowały więcej mleka i produktów mlecznych w ciąży, statystycznie rzadziej występowała alergia. Nie jest jeszcze dokładnie poznany mechanizm stojący za takim wpływem konsumpcji mleka na alergię u dzieci. Jedna z możliwych hipotez zakłada, że niektóre składniki mleka mogą mieć właściwości stymulujące układ odpornościowy dziecka. Potrzeba dalszych badań, by określić, jak podaż mleka z dietą na etapie ciąży i laktacji może wpłynąć na ryzyko rozwinięcia się alergii i atopii.

Stråvik M, Barman M, Hesselmar B, Sandin A, Wold AE, Sandberg A-S. Maternal Intake of Cow’s Milk during Lactation Is Associated with Lower Prevalence of Food Allergy in Offspring. Nutrients. 2020; 12(12):3680. https://doi.org/10.3390/nu12123680.