Pozycja naturalna skuteczną prewencją bólu brodawki

Opracowała Marta Kostka / https://www.instagram.com/kostka_o_jedzeniu/

W randomizowanym kontrolowanym badaniu klinicznym sprawdzono skuteczność zastosowania karmienia biologicznego, określonego jako karmienie w wygodnej odchylonej pozycji z dzieckiem położonym na brzuchu matki. W pozycji tej grawitacja zapewnia maksymalny kontakt matki z dzieckiem i ułatwia maluszkowi odpowiednio głębokie złapanie brodawki i ssanie.

W ramach badania 208 ciężarnych kobiet podzielono na dwie grupy. Jedna z grup otrzymała standardowe wskazówki dotyczące tego, jak karmić, druga została przeszkolona w tym zakresie z naciskiem na karmienie w pozycji biologicznej. Jednocześnie personel szpitala został poinstruowany, jak wspierać matki. W ramach badania sprawdzono częstość incydentów obolałych i popękanych brodawek, obrzęków czy zapalenia piersi. W toku trwania badania stwierdzono, że mamy w grupie karmienia biologicznego rzadziej zgłaszały problemy z popękanymi i obolałymi brodawkami. Wskazuje to, że tego typu podejście może mieć istotny wpływ na inicjację i kontynuację karmienia piersią.

Milinco, M., Travan, L., Cattaneo, A. et al. Effectiveness of biological nurturing on early breastfeeding problems: a randomized controlled trial. Int Breastfeed J 15, 21 (2020). https://doi.org/10.1186/s13006-020-00261-4.