Kwartalnik Laktacyjny 3/2020

Kwartalnik Laktacyjny 3/2020

Redakcja…………………………2
Od redakcji………………………3
Spis treści……………………….4
Mleczny skrót…………………..6
Jesienny pumpkin-pie……..8
„Dynamika składu mleka
kobiecego. Długofalowa
analiza metabolomiczna mleka
kobiecego” – pierwsze wyniki
badań……………………………. 11
Sesja okładkowa…………….12
Kącik ekspercki………………16
Laktokadry 2020…………….18
„Mama Kwartału” Jesień…19
„Mama Kwartału” Lato……20
Jak budować pewność siebie,
kiedy ludzie wokoło nie
wspierają Twojego karmienia
piersią?…………………………22
Dobry start, czyli o tym,
jak słowa wspierają
laktację…………………………24
Moja droga mleczna………..26
Czym jest D-MER?………….32
Karmienie piersią a ryzyko
wystąpienia alergii…………36
Przeciwwskazania do
karmienia piersią i podaży
mleka kobiecego……………38
Grypa a karmienie
piersią…………………………..40
Właśnie urodziłam dziecko
czy mogę coś zjeść? ………44
Długie karmienie piersią
– dlaczego warto? ………….48
Jak znaleźć równowagę między
mlekiem mamy a posiłkami
stałymi?………………………..52
Wzbudzanie laktacji przy
adopcji………………………….54
Kiedy nic nie idzie. Jak możesz
poradzić sobie
z zaparciami?…………………56
O muzyce w ciąży, porodzie
i połogu…………………………58
Przyjazna adaptacja………..61
Kącik literactki………………64
Kącik piękności……………..68